Lorem ipsum dolor sit amet ver reducit immobilarum magnia est.


Ustroj mreže i procedure donošenja odluka

Tijela mreže: Skupštine, Koordinacija, Sekretarijat i Radne grupe

Skupštine

 • Skupštinu mreže čine po jedan/a predstavnik/ca udruga, punopravnih članica mreže
  • predstavnik/ca udruge mora od nadležnog tijela udruge imati ovlaštenje za zastupanje udruge
 • Skupštine se sastaje jednom godišnje, ako je to moguće
 • 1 predstavnik/ca članice = 1 glas
 • članica mreže dužna je sudjelovati u radu Skupštine
 • trudimo se da odluke budu donesene konsenzusom, no kada to nije moguće:
  • odluke se donose većinom glasova fizički prisutnih predstavnika/ca članica mreže
  • glasanje je javno, osim ako se Skupštine prije glasanja ne odluči za tajno glasanje
   • prije glasanja svatko može zatražiti raspravu o načinu glasanja
   • odluka o načinu glasanja donosi se većinom glasova

Članice s promatračkim statusom:

 • mogu sudjelovati u radu Skupštine ali bez prava glasa
 • same snose sve troškove dolaska i sudjelovanja na Skupštini
 • status promatrača mogu imati najdulje godinu dana, tj. najkasnije na drugoj Skupštini moraju ili predati zahtjev za članstvom u mreži, ili im automatski prestaje status promatrača.

Koordinacija

Pri izboru članica koordinacije treba imati na umu:

 • kapacitet udruge za izvršavanje preuzetih obaveza, dolazak i sudjelovanje na svim sastancima, znanje, vrijeme i motivaciju za vođenje projekata i sl.
 • regionalnu rasprostranjenost po što većem dijelu zemlje

Koordinacija provodi odluke Skupštine:

 • Donosi sve odluke između dvije Skupštine
  • prije toga putem mailing liste članica ili drugačije (npr. telefonom) konzultira članice
  • kada zbog hitnoće nije moguće prikupiti mišljenje većine članica, odmah nakon donošenja hitne odluke Koordinacija obavještava članice i poziva na "ratifikaciju" odluke

Sekretarijat

 • administrativna i logistička podrška Koordinaciji i Skupštini
 • vodi bazu kontakata mreže
 • služi kao kontakt za komunikaciju s mrežom
  • proslijeđuje poruke na mailing liste koordinacije i članica
  • telefonski kontaktira članice po potrebi itd.
 • koordinira aktivnosti prikupljanja sredstava za financiranje naredne sjednice Skupštine

Radne grupe

Radna grupa je sastavljena od aktivista/ica udruga članica koji rade na:

 • kampanji
 • organizaciji akcije ili
 • projektu mreže

Svaka radna grupa nužno ima od Koordinacije potvrđenu kontakt osobu koja je nužno i član/ica Skupštine mreže

 • radna grupa sama predlaže koju osobu želi za kontakt osobu!