Lorem ipsum dolor sit amet ver reducit immobilarum magnia est.


Kriteriji za članstvo u mreži

Osnovni kriteriji za punopravno članstvo

 1. samo registrirane udruge
  • rješenje o registraciji udruge građana
 2. djelatnost mora biti zaštita okoliša
  • statut
 3. bave se javnim zagovaranjem = javnim djelovanjem = aktivizmom = djelovanjem u zajednici
 4. prihvaćanje Kodeksa ponašanja

Ostali važni preduvjeti za članstvo

 • Nevladine
 • Nestranačke
  • u upravljačim tijelima udruge članice ne može biti stranački dužnosnik
 • Interna demokracija

Članice s promatračkim statusom

 • zadovoljavaju sve kriterije za članstvo ali prije pristupanja mreži žele status promatrača ili
 • udruge koje su poslale zahtjev za članstvom ali još nije održana Skupština na kojoj je moguće prihvatiti/odbiti njihov zahtjev

Formulari za članstvo

Svaka organizacija (punopravna članica) mora dostaviti:

 1. kopiju važećeg Statuta (po mogućnosti i u digitalnoj formi)
 2. kopiju prvog Rješenja o registraciji ili kopiju posljednjeg važećeg Rješenja o registraciji (ukoliko je bilo promjena od prvog rješenja)
 3. popunjenu Prijavnicu
 4. Punomoć za zastupanje, ukoliko u Skupštini organizaciju zastupa osoba koja statutom svoje udruge nije ovlaštena za zastupanje