Lorem ipsum dolor sit amet ver reducit immobilarum magnia est.


Zeleni forum

Zeleni forum djeluje od 1998. godine. Sve članice mreže sastaju se svake godine na godišnjem sastanku. Zeleni forum je od 1998. do lipnja 2001. godine vodila udruga Zelena akcija iz Zagreba a od sastanka Zelenog foruma u Rapcu (21-24. lipanj 2001) sekretarijat vodi Udruga Zelena Istra iz Pule. Na godišnjem sastanku mreže održanom u Varaždinu (17-19. veljače 2006) sekretarijat je prešao udruzi Sunce iz Splita. Trenutno sekretarijat vodi udruga Zelena akcija.

Sekretarijat ZF ima zadaću informiranja i koordiniranja, održavanja baze kontakata članica, organiziranja godišnjeg skupa (i manjih sastanaka koordinacije ZF), te osiguravanja sredstava za rad mreže. Po potrebi i u dogovoru s koordinacijom, zastupa Zeleni forum u tijelima i medijima. Mreža objavljuje svoj Bilten i do sada je izdala 13 brojeva.

Ciljevi

  • utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u RH
  • stvaranje trajne platforme za suradnju i okupljanje okolišnih udruga građana/ki i ostalih aktivnih aktera okolišnog civilnog društva

Aktivnosti

  • Javno zagovaranje
  • Pokretanje i koordinacija zajedničkih, kampanja, akcija i projekata
  • Informiranje, edukacija i poticanje javnosti na sudjelovanje u procesu donošenja odluka
  • Osnaživanje kapaciteta udruga građana za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i utjecaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini