Lorem ipsum dolor sit amet ver reducit immobilarum magnia est.


Korisni linkovi

Organizacije

Udruge

Popis udruga članica mreže Zeleni forum pogledajte na stranici Kontakata

 

Ministarstva

Područje djelatnosti
  • Postizanje standarda zaštite okoliša ili poticanju racionalnog korištenja prirodnih resursa
  • Sagledavanje zakonskih okvira koji definiraju državne potpore na način sukladan onome u EU
  • Suradnja sa stručnjacima za EU, suradnja sa svim državnim tijelima – putem stručnih seminara, edukacija ... sve u skladu s postojećim zakonskim propisima i praksom u EU
  • Sporazum o stabilizaciji i pridržavanju obveza na postupnu primjenu i prilagodbu sustava državnih potpora koji vrijede u RH s onim u EU

 

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ulica Republike Austrije 20 
10 000 Zagreb 
telefon: 01 3782 444 
http://www.mzopu.hr
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Ulica grada Vukovara 78 
10000 Zagreb 
tel: 01 6106 111 
http://www.mps.hr
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Prisavlje 14 
10000 Zagreb 
tel: 01 6169 111 
http://www.mmtpr.hr
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Trg hrvatskih velikana 6 
10000 Zagreb 
tel: 01 4569 000 
e-pošta: ured@mzos.hr
Ministarstvo kulture Runjaninova ulica br. 2 
10000 Zagreb 
tel: 01 4866 666 
http://www.min-kulture.hr
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih intergracija Trg N. Š. Zrinskog 7-8 
10000 Zagreb 
tel: 01 4920 149 
http://www. mvpei.hr
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništvo Ulica grada Vukovara 78 
10000 Zagreb 
tel: 01 6106 111

 

Instituti

Institut Ruđer Bošković Bijenicka cesta 54 
10000 Zagreb 
tel: 01 4561 111
Usporedba postoječe zakonske metodologije sa najboljim Europskim primjerima / praksom
Stalno praćenje eutrofikacije u Sjevernom Jadranu, procjena genotoksičnog rizika u vodenom okolišu molekulskih biomarkerima...
Institut Ericsson Nikola Tesla Krapinska 45
10000 Zagreb 
tel: 01 3653 535
Usporedba postoječe zakonske metodologije sa najboljim Europskim primjerima / praksom
Obrazovanje za okoliš...
Institut Građevinarstva Hrvatske 
Zavod za Hidrotehniku
Rakušina 1 
10000 Zagreb 
tel: 01 6125 125
Usporedba postoječe zakonske metodologije sa najboljim Europskim primjerima / praksom
Sustav upravljanja vodom i rijekama...
Veterinarski Institut Savska Cesta 143 
10 000 Zagreb 
tel: 01 6123 666
Usporedba postoječe zakonske metodologije sa najboljim Europskim primjerima / praksom
Usvajanje standarda sukladno onima u EU...
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 
21000 Split 
tel: 021 434 444
Usporedba postoječe zakonske metodologije sa najboljim Europskim primjerima / praksom
Sustav upravljanja okolišem i prirodom...
Institut za ocenografiju i ribarstvo Setaliste I. Mestrovica 63 
21000 Split 
tel: 021 408 000
Usporedba postoječe zakonske metodologije sa najboljim europskim primjerima / praksom
Utjecaj klimatskih promjena na izmjenu vode i ekosistema mora, gospodarenje obnovljivim bogatstvima Jadranskog mora...
Šumarski Institut Cvjetno naselje 41 
10450 Jastrebarsko 
tel: 01 6273 000
Usporedba postoječe zakonske metodologije sa najboljim Europskim primjerima / praksom
Sustav upravljanja šumama...

 

Ustanove i zavodi

Državni zavod za zaštitu prirode

...je središnja ustanova koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Hrvatskoj.

 

Osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 30. listopada 2002. godine, a započeo je sa radom u rujnu 2003. god.

 

Državni zavod za zaštitu prirode provodi niz aktivnosti koje imaju za cilj kvalitetnim stručnim radom dugoročno osigurati očuvanje i unaprjeđenje zaštite prirode u Hrvatskoj.

Nacionalna ekološka mreža

http://www.dzzp.hr/nem.html

 

Agencije

Agencija za zaštitu okoliša Trg Maršala Tita 8
10000 Zagreb
tel: 01 4886 840
Uključenje u odbore za praćenje i prilagodbu Hrvatske u EU
Jedna od temeljnih zadaća Agencije za zaštitu okoliša je utemeljenje i održavanje Nacionalnih referentnih centara s bazama podataka važnim za praćenje stanja okoliša...
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Trg Nikole Šubića Zrinskog 11
10000 Zagreb
tel: 01 4895 111
Prilagodba projekata EU
Istraživanje faune i ekologije kralježnjaka Istočne Hrvatske, ornitofauna močvara u Hrvatskoj...

 

Fakulteti

Prirodoslovno-matematicki fakultet, Zagreb
Prirodoslovni odjeli
Horvatovac 102A
10000 Zagreb
tel: 01 4606 000
Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Fauna, cenoza i trofija vodenih ekosistema, istraživanje Hrvatske flore, faune...
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Marulićev trg 19
10000 Zagreb
tel: 01 459 726
Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Istraživanja onečišćenja okoliša i uklanjanje onečistila biološkom razgradnjom. Uklanjanje teških metala iz otpadnih voda...
Veterinarski fakultet, Zagreb Heinzelova 55
10000 Zagreb
tel: 01 2390 111
Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Razvojna biološka istraživanja dekapodnih rakova Hrvatske, istraživanje mrkih medvjeda i vukova....
Pedagoski fakultet, Osijek   Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Istraživanje korovne vegetacije stranih žita u Hrvatskoj...
Prehrambeno biotehnoloski fakultet, Zagreb Pierottijeva 6
10000 Zagreb
tel: 01 4605 000
Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Pročišćavanje otpadnih voda membranskim tehnikama...
Sumarski fakultet, Zagreb Svetosimunska 25
10000 Zagreb
tel: 01 2352 555
Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Fitocenološko-sintaksonomska istraživanja vegetacije Mediterana...
Poljoprivredni fakultet, Osijek
Zavod za agroekologiju
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek
tel: 031 224 200
Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Mikrobiološka aktivnost tla uvjetovana sjetvom bez obrade, Agroekološki model interpretacija analize tla i biljke...
Agronomski fakultet, Zagreb Svetošimunska 25
10000 Zagreb
tel. 01 2393 777
Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Projekti - agrarnu sociologiju, poizvodnju bilja, povoćarstvo, ribarstvo...
Geotehnički fakultet, Varaždin Hallerova aleja 7
42000 Varaždin
tel: 042 408 904
Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Projekti - vodni resursi i održivi razvoj, utjecaj zagađenja na kvalitetu podzemne vode u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj...
Građevinski fakultet, Zagreb Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb
tel. 01 4639 222
Poboljšati održivo okolišno upravljanje, time približavajući zemlju Europskim okolišnim standardima
Modeliranje utjecaja zagađenja i razvoj ekspertnog ekološkog sistema riječkog zaljeva...

 

Tiskani časopisi

Eko revija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Etičke trgovine

Što čitaš? knjižara (i fairtrade dućan) predstavlja potpuno nov pristup trgovini zbog činjenice da je riječ o dućanu u kojem su etičke vrijednosti koje stoje iza pojedinog proizvoda (od uvjeta proizvodnje, smanjenog lanca posredovanja, odnosa prema prirodi i ljudima, i slično) izrazito važne.

 

Propisi iz područja zaštite okoliša

Popis međunarodnih ugovora

Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju 1998.