Lorem ipsum dolor sit amet ver reducit immobilarum magnia est.

VAŽNE NOVOSTI

Predavanje Zelene Istre u Hrvatskom inženjerskom savezu u Zagrebu

03.03.2013.

U organizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i časopisa "Kemija u industriji", predsjednica Zelene Istre Dušica Radojčić održala je 29. veljače 2012. godine u Zagrebu predavanje pod naslovom "Procjena utjecaja na okoliš: perspektiva javnosti i primjeri bolje europske prakse". Pred 60-ak sudionika, stručnjaka, predstavnika akademske zajednice, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i izrađivača studija utjecaja na okoliš, Radojčić je govorila o formalnom zadovoljavanju propisa koji nalažu uključivanje javnosti u odlučivanje o okolišnim pitanjima umjesto smislenog participativnog procesa.

Navela je neke od glavnih nedostataka propisanog postupka procjene utjecaja na okoliš iz perspektive pogođene javnosti: nedostupnost informacija, financijsku vezu između investitora i izrađivača studije, način odabira i postupak ocjenjivanja članova povjerenstva za procjenu studija, prekratke rokove za sudjelovanje, sporo usklađivanje s trendovima i dobrom svjetskom praksom u procjeni utjecaja, nedorečenost propisa, nespremnost tijela nadležnih za provedbu postupka na suradnju. Na primjerima u nas nepoznate, a u svijetu uhodane dobre prakse u postupcima PUO ilustrirala je moguće pravce unapređenja domaće prakse. Govorila je i o instrumentaliziranju znanja u studijama utjecaja na okoliš, gdje se umjesto objektivne procjene često događa pravdanje projekata. Poseban naglasak stavila je na primjer dobre prakse aktivnog doprinosa članova znanstvene i akademske zajednice objektivnoj procjeni utjecaja na okoliš.
S obzirom na predstavnike izrađivača studija utjecaja na okoliš u publici, diskusija je nakon predavanja bila bilo živa, ali i korisna zbog identifikacije osnovnih problema i smjernica za izmjene propisa koji reguliraju područje procjene utjecaja na okoliš radi postizanje njene veće učinkovitosti.